De verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is te allen tijde de opdrachtgever van Brieep B.V., Brieep B.V. treedt louter op als verwerker in de zin van de AVG. Brieep B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en gevestigd in Nederland. Brieep B.V. is statutair gevestigd te Schagen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 72070765. U kunt contact opnemen met Brieep B.V. door een e-mail te sturen naar info@brieep.com of een brief te sturen naar het volgende adres: De Langeloop 12E 1742 PB Schagen

De diensten van Brieep B.V.

De diensten van Brieep B.V. omvatten een app en een website waarmee Brieep kennis en inhoud op zo’n manier toegankelijk wil maken dat mensen met plezier leren en zich ontwikkelen. De diensten van Brieep B.V. omvatten:
 • Het beheer en de exploitatie van het Brieep-platform – het Brieep-platform is een toegankelijk digitaal platform dat op een eigentijdse, missie-gedreven wijze mensen bewust laat worden van hedendaagse uitdagingen en daarbij gewenst gedrag stimuleert. Het Brieep-platform maakt daarbij gebruik van gamification mechanismen (spelelementen).

Waarom gebruiken we persoonlijke informatie?

Voor het gebruik van het Brieep-platform maken wij gebruik van de persoonlijke informatie die u met ons deelt om het platform te laten functioneren. De grondslag voor deze verwerking van gegevens is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de Brieep en diens opdrachtgever in de zin van art 6, eerste lid onder b AVG. Zo kunnen we o.a. op basis van uw profiel u specifieke missies toewijzen, kunnen we u en uw collega’s persoonlijke voortgang tonen middels het Leaderboard en Achievements, kunnen we het aantal eXperience Points bij uw profiel opslaan, kunnen we u de bijpassende Catalogus tonen, maken we gebruik van toegang tot uw camera voor het afronden van een missie. Wanneer u uw XP inruilt voor diensten/services kan het voorkomen dat wij uw gegevens met de aanbieder van deze dienst of service delen zodat de dienst of service ook uitgevoerd kan worden. Binnen uw organisatie worden uw gegevens op anonieme wijze statistisch gebruikt voor dashboards om bijvoorbeeld te laten zien hoeveel mensen missies hebben afgerond. Op onze site verzamelen we gegevens om:
 • gepersonaliseerde services te kunnen bieden (zodat u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft in te vullen als u een reactie wilt plaatsen of informatie wilt aanvragen);
 • om onze site te kunnen optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken.

Welke informatie verzamelen we?

Op het Brieep-platform verzamelen wij geen persoonlijke gegevens. De gegevens van de activiteiten die u op het platform onderneemt gebruiken wij anoniem voor statistische dashboards, bijvoorbeeld voor, maar niet beperkt tot, het tonen van voortgang, het tonen van aantal afgeronde missies of de meest gebruikte dienst uit de catalogus. Deze gegevens worden gebruikt om verbeteringen rondom, maar niet beperkt tot, onze dienstverlening, het aanbod, de veiligheid, missies, de user experience, het aanbod in de catalogus door te voeren en om te communiceren met u. Op de website verzamelen wij anonieme gegevens van het gebruik van de website, o.a., maar niet beperkt tot, de duur van het bezoek, aantal bezochte pagina’s, etc

Welke informatie geeft u aan ons?

Voor het gebruik van het platform geeft u ons de volgende persoonlijke informatie:
 • uw e-mailadres;
 • uw voor- en achternaam.
Deze gegevens worden door de contactpersoon binnen uw organisatie aangeleverd. Van de contactpersoon zijn daarnaast de volgende gegevens noodzakelijk:
 • Voorletters en achternaam contactpersoon/contactpersonen
 • Organisatienaam
 • Adresgegevens organisatie
 • Telefoonnummer(s) (mobiel en/of vast)
 • E-mailadres(sen) contactpersoon/contactpersonen
 • Bankgegevens organisatie
Op de website kan het voorkomen dat Brieep B.V. u vraagt enkele persoonsgegevens in te vullen, zoals NAW-gegevens, e-mailadres etc., bijvoorbeeld wanneer u het contactformulier invult. Hierbij geven we altijd aan welke gegevens verplicht en welke optioneel zijn. Uw gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van Brieep B.V., voor het maken van een afspraak / demo, voor het uitvoeren van een actie of inschrijving en de evaluatie daarvan. Als u hier bezwaar tegen hebt, kunt u dat aan ons doorgeven via info@brieep.com.

Uw informatie en de gegevens die we daarmee verzamelen

Voor het Brieep-platform worden uw persoonlijke gegevens gebruikt voor uw eigen profiel en Brieep stemt hier waar mogelijk en nodig is de verschillende onderdelen van het platform op af. Voor het uitvoeren en behalen van bepaalde missies gebruiken we uw gps-coördinatoren voor het bepalen van uw locatie. Deze gegevens worden echter niet verder verzameld of bewaart. Op de site verzamelen we gegevens van uw gebruik en uw activiteiten op de site. Deze gegevens gebruiken we om het gebruik van de site te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken en om gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Hoe kunt u controle uitoefenen op uw gegevens?

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken. U heeft ten eerste het recht om uw persoonsgegevens in te zien en om de gegevens te corrigeren (waar van toepassing). Ook heeft u het recht om een beperking van de verwerking te verzoeken, uw verzet tegen de verwerking kenbaar te maken en – in bepaalde gevallen – het recht op verwijdering van de gegevens. Ten slotte heeft u het recht uw gegevens in een gangbaar formaat over te nemen (dataportabiliteit). Om deze rechten uit te oefenen kunt u uw gespecificeerde verzoek inzake de bij Brieep bekende persoonsgegevens indienen bij de contactpersoon van uw organisatie, of uw verzoek rechtstreeks mailen naar info@brieep.com. Indien u ontevreden bent over de verwerking van uw gegevens door Brieep  dan kunt u een klacht indienen bij uw nationale toezichthouder voor gegevensbescherming. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Met wie delen we uw informatie

Uw informatie wordt niet gedeeld met derden, behoudens wanneer u een dienst/service uit de catalogus afneemt door het inwisselen van XP punten en het uitvoeren van de dienst/service alleen kan gebeuren wanneer de persoonlijke informatie daarvoor nodig is. In dat geval zijn de privacy-voorwaarden van de betreffende dienst/service van toepassing. Door het platform te gebruiken dan wel door het afnemen van een dienst/service uit de catalogus waarvoor de uitwisseling van persoonlijke informatie noodzakelijk is, gaat u hiermee akkoord. U kunt bij vragen hierover contact opnemen door te mailen naar info@brieep.com

Wettelijke verplichtingen

Brieep verstrekt verder alleen gegevens aan derden indien we daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht zijn.

Hoe we informatie veilig opslaan

Uw gegevens worden op adequate wijze beveiligd tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking en worden opgeslagen in een bestand waarop de AVG van toepassing is. Na beëindiging van de Overeenkomst met een opdrachtgever verwijdert Brieep B.V. de persoonsgegevens die hij voor opdrachtgever verwerkt in principe binnen 3 maanden op zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn.

Het gebruik van cookies op www.brieep.com

Op 5 juni 2012 is de Nederlandse cookiewet in werking getreden. Deze wet bepaalt dat websites hun bezoekers duidelijk en volledig moeten informeren over het gebruik van cookies. Op 4 februari 2015 is een wetswijziging definitief geworden, waardoor cookies met geen of geringe privacy-gevolgen buiten de cookie-wetgeving vallen. De wet stelt voor privacy-gevoelige cookies nog steeds verplicht dat gebruikers aan websites toestemming verlenen voor het gebruik hiervan. Op deze pagina vertellen we u graag wat cookies zijn en waar ze precies voor dienen, informeren we u over de manier waarop Brieep B.V. omgaat met cookies en leggen we uit hoe u ze eventueel toch kunt uitschakelen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes informatie, die door de browser worden opgeslagen op de computer bij het bezoeken van een website en die gebruikt worden om bijvoorbeeld uw persoonlijke voorkeuren te onthouden. Ook Brieep B.V. maakt gebruik van cookies, zodat u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft in te vullen.

Cookies op BRIEEP.COM

Op www.brieep.com worden twee soorten cookies gebruikt.
 1. Strikt noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de site te laten functioneren. Zonder deze functionele cookies werkt www.lenardandlenard.com niet optimaal. Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.
 2. Analytics cookies: Brieep werkt met 1 statistiekentool en gebruikt analytische cookies zodat we kunnen meten waar onze bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde artikelen lezen etc. Deze informatie is voor ons van groot belang; op basis van deze meetgegevens kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Brieep gebruikt cookies van de volgende tools voor analytics: Google Analytics. De gemeten gegevens worden anoniem (zonder uw IP-adres) verwerkt en worden nooit aan derden verschaft, tenzij wettelijk verplicht. We houden ons altijd aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies uitzetten

Wij willen onder de aandacht brengen dat externe partijen mogelijk cookies, webbakens en vergelijkbare technologieën gebruiken voor het verzamelen en ontvangen van gegevens van onze website en elders op het internet en deze gegevens gebruiken voor het aanbieden van services op maat en gerichte advertenties. Mocht u geen cookies willen installeren, dan kunt u dit in uw browser uitzetten. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser: Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari. Let op! Als u deze cookies in uw browser uitzet, kunt u niet altijd van alle functionaliteiten van BRIEEP.com gebruik maken. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.